SeeTrue heartfulness

heartfulness seetrue grootDe heartfulness training is gebaseerd op de heartfulness training die Saskia Nefkens ontwikkeld heeft. Deze training is bedoeld als vervolgtraining op de mindfulness training. In deze training wordt het 'hart-aspect' van de mindfulness training verder uitgediept. Aandacht hebben voor je hart(kwaliteiten), openen van je hart, leren luisteren en leren leven vanuit je hart zijn de thema's van deze training. Binnen de heartfulness training zullen we veel met 'beelden' werken omdat de taal van het hart soms iets anders nodig heeft dan de taal van het hoofd.

(tekening: Saskia Nefkens en Julie Louwman)